Rådgivning

Rådgivning inom marknadsföring
Genomgång, analys och rekommendation
– Är vi på rätt väg?
– Har vi en riktig plan?
– Använder vi resurserna till rätt saker?

Planering och genomförande
Idé, planering, genomförande och uppföljning av resultat
– Gör vi rätt saker?
– Stöttar aktiviteten målet?
– Uppnåddes resultatet?

Vi har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation.
Vi arbetar systematiskt med kommunikation och marknadsföring och är lyhörda mot marknaden.
Vi anser att kommunikationen mellan försäljning och marknad är avgörande för att lyckas.
Vi vet att en tydlig koppling till företagets mål och en resultatuppföljning ger bäst resultat.